Musko i zensko gledanje: Psihoanalticka i feministicka teorija filma

TitleMusko i zensko gledanje: Psihoanalticka i feministicka teorija filma
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2016
AuthorsLejla Panjeta
MagazineUrban
Issueapril
Numberapril
Publication Languageeng