Normative and Affective Organizational Commitment as the Factors in Predicting Turnover

TitleNormative and Affective Organizational Commitment as the Factors in Predicting Turnover
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2015
AuthorsMahfoudh, T, Bousbia, ABrahim, Ridic, O, Dapo, E
Conference NameČetvrta internacionalna naučna konferencija „Ekonomija integracija”
Pagination46-46
Date Published12/2015
PublisherUniversity of Tuzla - Faculty of Economics ICEI 2015
Place PublishedTuzla, Bosnia and Herzegovina
Publication Languageeng
ISSN Number2490-2616
Other Numbers2333-0445
Abstract

Ovaj članak nastoji da diskutira uticaj afektivne i normativne posvećenosti na stepen
napuštanja radnog mjesta. Članak smatra da menadžeri vjerovatnije pokazuju više
nivoe afektivne i normativne posvećenosti organizaciji, u odnosu na ne-menadžere, što
čini manje vjerovatnim da će menadžeri mijenjati radno mjesto.Primarno istraživanje
je provedeno u kompaktnom/jednom vremenskom period (kros-sekcionalno), u jesen
2014. Istraživana studijska populacija je bila sačinjena od radnika sa različitim nivoima
radnog iskustva, zaposlenih na Univerzitetu Nouakchot, u zapadno-afričkoj državi
Mauritaniji. Strukturirani, od autora kreirani istraživački upitnik je podijeljen i rezultati
su sakupljeni u periodu od dva mjeseca. Od 195 podijeljenih upitnika, kompletirani su
bili provjeravani na vjerodostojnost i cjelokupnost, što je rezultiralo sa 65 odbačenih
upitnika, tako da smo dobili ukupno 130 ispitanika); (od toga, 33 menadžera i 97 nemenadžera).
Kvantitativni upitnik je bio glavni instrument za sakupljanje primarnih
podataka i bio je dizajniran u formi Likertove skale sa 7 odgovora, uz dodatna
pitanja deskriptivne statistike. Nalazi istraživanja su pokazali visok nivo cjelokupne
organizacijske posvećenosti, ali statistički značajne razlike organizacijske posvećenosti
se nisu pokazale između dvije različite grupe zaposlenika (menadžera i ne-menadžera).
Normativni i afektivni aspekti organizacijske posvećenosti su bile visoke.

URLhttps://www.researchgate.net/profile/Emira_Kozarevic/publication/316628169_A_FINE_LINE_BETWEEN_STRICT_FINANCIAL_REGULATIONS_TO_PREVENT_CRISIS_AND_FINANCIAL_LIBERALISATION_TO_SUPPORT_DEVELOPMENT_LEARNING_LESSONS_FOR_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA/links/590891d3aca