Odgovor na članak „Šta je islamska demokratija“ Muqtedara Khana.