Retrogradna amnezija nakon kraniocerebralne ozljede - prikaz slucaja

TitleRetrogradna amnezija nakon kraniocerebralne ozljede - prikaz slucaja
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2014
AuthorsZoletic, E, Jeftic, A
EditorAziraj-Smajic, V, Sutovic, N, Zonic, L, Kravic-Prelic, N, Seleskovic, S, Mirkovic-Hajdukov, M
Conference NameMedjunarodni znanstveno-strucni skup XIX Dani psihologije u Zadru (29-31 maj 2014)
Pagination232
Date PublishedMay/2014
PublisherNaklada Slap Jastrebarsko
Place PublishedSveuciliste u Zadru, Odjel za psihologiju
Publication Languageeng
ISBN Number978-953-331-054-1