Türkiye, Balkanlardaki radikal ideolojilere karşı kontrol unsurudur,