IUS Publications

Found 2 results
Filters: Author is Mirza Dinarević  [Clear All Filters]
2017
M. Ljubović, Medicinska sredstva u BiH i svijetu - Komparacija i pravna analiza, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, no. XXIV-XXV, 2017.