IUS Publications

Found 19 results
Filters: Author is Senija Tahirovic  [Clear All Filters]
2016
S. Tahirovic and Tahirovic, S., Psihologija djecije igre. Sarajevo: Dobra Knjiga, 2016.
S. Tahirovic and Tahirovic, S., Psihologija djecije igre. Sarajevo: Dobra Knjiga, 2016.
2015
S. Tahirovic, Moc igre u psihoterapijskom radu sa djecom (The Power of Play in Chemotherapeutic Work with Children), in VI Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „ Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Ohrid, Makedonija, , 2015.
S. Tahirovic, Teacher’s perception of Aggressive Behavior in Children: Case of Bosnia and Herzegovina, Epiphany, 2015.
2014
S. Tahirovic, Interakcija u obitelji i razvoj agresivnih ponašanja kod djece u Bosni i Herzegovini Analiza studije slučaja, V Medjunarodna konferencija Unapredjenje kvaliteta zivota djece i mladih. Univerzitet Tuzla, Igalo, Montenegro, 2014.
S. Tahirovic, Savremeni mediji i razvoj djece i mladih, V naučno-stručna konferencija o edukaciji KULTURNI IDENTITET U DIGITALNOM DOBU. Univerzitet Zenica, Zenica, 2014.
2012
S. Tahirovic, Kvalitet afektivne vezanosti u funkciji predikcije anksioznosti u ranoj adolescenciji., in Kongres Empirijska istraživanja u psihologiji Belgrade, Beograd, 2012.
S. Tahirovic, Preliminary research findings on aggressive behaviour in Children in school years, Tematski zbornik Unapređenje kvaliteta života djece I mladih. 2012.
2011
S. Tahirovic, Agresivnost kod djece razvojna perspektiiva. Tematski zbornik radova u sklopu internacionalne konferencije Unapredenje kvaliteta zivota djece I mladih , 2011.
2010
S. Tahirovic, Diskriminacija djece kao faktor socijalne iskljucenosti , Istrazivacko expertska konferencija”Sistem prevencije socijalne iskljucenosti mladih ” . Islamski Pedagoski Fakultet Zenica , Zenica, 2010.
S. Tahirovic, Psihologija cjelozivotnog razvoja , djeca i nastavnici , III Internacionalna naucna konferencija, Zenica . Univerzitet Zenica, Zenica, 2010.
2009
S. Tahirovic, Stavovi djece o vrijednosti roditeljstva, Didaktički putokazi broj, vol. 51, 2009.