IUS Publications

Found 4 results
Filters: Author is Peter Plenta  [Clear All Filters]
2015
P. Plenta, Osicka, J., and Zapletalova, V., Diversity of gas supplies as a key precondition for an effective V4 gas market. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2015, p. 86.
P. Plenta, Forever (Un)stable Regimes? The Comparison of Kazakhstan and Kyrgyzstan , Roczniki Nauk Społecznych [Annals of Social Sciences], vol. 7, p. 19, 2015.
2014
P. Plenta, Pevna, K., Imreova, I., Kucerova, M., and Petrusek, B., Pretrvanie a zmeny rezimov v severnej Afrike, na Blizkom vychode a v Strednej Azii. Bratislava: Comenius University, 2014, p. 213.
P. Plenta and Misik, M., Volebne programy politickych stran vo volbach do NR SR 2012, in Politicka Participacia na Slovensku v kontexte parlamentnych volieb 2012, Bratislava: Comenius University, 2014.