IUS Publications

Found 1637 results
Newspaper Article
E. Smolo, Korona virus i plan Božiji: Nije ljudski, a ni vjerski miješati se u Božije, Preporod, no. 3/1157, Preporod, Sarajevo, 2020.
E. Smolo, Loše upravljanje krizom u BiH je gore od pandemije, AlJazeera Balkans , AlJazeera Balkans , 2020.
Lejla Panjeta, Na IUS-u premijera dokumentarnog filma i izložba infografika, 2016.
Lejla Panjeta, Oslobodjenje, 5 dec 2016 Book review by K. Ljevak, 2016.
Lejla Panjeta, Oslobodjenje interview On Line edition , 2017.
Lejla Panjeta, Oslobodjenje, March 15th, pp33, Poster competition publicity, 2017.
Lejla Panjeta, Oslobodjenje, March 16th, Poster Competition at IUS, Oslobodjenje, 2017.
Lejla Panjeta, Oslobodjenje on IUS Gallery exibition by CREDU, February 23 2016, Oslobodnjenje, 2016.
Lejla Panjeta, Oslobodjenje - review of the book Teroriziranje filma, 2016.
Lejla Panjeta, Oslobodjnje, Feb 16, 2017 Interview, Oslobodnjenje, 2017.
Lejla Panjeta, Oslobodnje 6 dec 2016, book launch review, 2016.
Lejla Panjeta, Oslobodnjenje 25 February 2016 Cover Kultura, Oslobodnjenje, 2016.
Lejla Panjeta, Oslobodnjenje: Credu article 25 February 2016, Oslobodnjenje, 2016.
Lejla Panjeta, Oslobodnjenje on A Room of Her Memories Report, March 10, 2016, 2016.
Lejla Panjeta, Premijera Ljiljan u srcu Evrope, Oslobodjenje, 03.02.2015, daily vol., 2015.
Lejla Panjeta, A Room of Her Memories, 2016.
Lejla Panjeta, A Room of Her memories - Oslobodjenje March 5 2016, 2016.
E. Smolo, Sunovrat društva: BiH se guši u neznanju, AlJazeera Balkans, 2020.
E. Jeleskovic, Translation of the text entitled ‘Otisci u Prostoru’ (‘Prints in Space’) by Julie Bates, "Oslobođenje", Sarajevo, 2014.
A. Smajovic, Uloga ćilima u oblikovanju sakralnog, svetog prostora, Preporod, vol. 80, Sarajevo, 2015.
A. Smajovic, Zastava arapskog revolta, Doktorskog studija iz Komunikologije sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu , 2014.
Policy Paper
D. Siljak, Economic and Political Determinants of Foreign Direct Investment in the Western Balkans. Institute for Foreign Affair and Trade, Budapest, Hungary, 2019.