Arhitektura prethodne civilizacije – Kultura građenja i duh modernizma u Jugoslaviji u periodu 1945-1990

TitleArhitektura prethodne civilizacije – Kultura građenja i duh modernizma u Jugoslaviji u periodu 1945-1990
Publication TypeBook
Year of Publication2020
Date Published07/2020
Pagination0-264
Publication LanguageBosnian
AuthorsZoranic, A
PublisherInternational University of Sarajevo
Place PublishedSarajevo
ISBN NumberISBN 978-9958-896-45-3
Abstract

„Istraživanje, sistematiziranje i izrada publikacije na temu arhitekture socijalističke Jugoslavije u periodu od 1945. do 1990. godine predstavlja vrijedan poduhvat koji bi trebao privući pažnju stručne ali i šire javnosti.
U vremenu bezdušnog „trošenja“ raspoloživog urbanog prostora i stremljenja ka što većem profitu, objavljeni rad će nesumnjivo pokazati u kojoj se mjeri tokom protekle „civilizacije“ vodilo računa ne samo o pravilima, propisima i standardima, nego prije svega o osnovnim postulatima arhitektonske struke i humanosti gradnje zgrada.“
Prof. Dr. Edin Jahić

„Na metodološki razumljiv i pregledan način autor izlaže osnovne karakteristike konteksta i samih fenomena u kojem se dešavaju značajne pojave u urbanizmu i arhitekturi socijalističke Jugoslavije. Predmetno istraživanje dio je širokog spektra recentnih aktuelnih istraživanja i valorizacije civilizacijskih, kulturnih i socijalnih dostignuća nastalih na ovim prostorima u drugoj polovini 20 stoljeća. U širokom spektru recentnih istraživanja iz oblasti kulture posebno mjesto zauzimaju studije posvećene visokim dometima urbanizma, arhitekture i dizajna ovog perioda, kojima svakako pripada i ova knjiga.“
Prof. Dr. Adnan Pašić

„S mnogo stručne i naučne discipline (a i elegance tekstopisca) namjera je bez prigovora uspjela - dobili smo kompendij jasno razvrstanih tipova gradnje s definicijama mjerila kvaliteta i s time dobro razrađen naučni aparat koji se može koristiti u svim sličnim prilikama istraživanja novih studija primjera.“

„Često nezapažena simbioza prošlih monografija s područja urbanizma i arhitekture SFRJ u diskurzu dr. Zoranića decentno je razotkrivena, a za razumijevanje konteksta jako je ažurna - posredstvom autora koji opisuje stambene komplekse jasnije je prezentirana njihova ambijentalnost, a izvrsno je uspostavljena i veza između novih urbanih sredina i fenomena muzičke produkcije rock 'n' rolla i Novog vala.“

„Glavna vrijednost ovog djela dr. Zoranića je edukativna: namjenjena je nesebičnom proslijeđivanju znanja svima koji su zainteresirani, bilo stručnjaci, naučnici ili studenti. Konsekutivan tretman, koji čitaoca uvodi i vodi kroz raspravu, s jedne strane je vodjen elegantno i bez tenzija, a s druge je inženjerski precizan i poštuje pravila akademske didaktike i transfera znanja.“

„Pored toga, kao bonus i nehotice, s prezentacijom svoje teze o kulturi građenja, uspjelo mu je taj fenomen originalnosti društvene, umjetničke i kulturne produkcije SFRJ definirati i nepovratno locirati u srednjoevropski vremenski, duhovni i geografski prostor.“
Dr. Andrej Šmid

Refereed DesignationRefereed