Batı Balkan Ülkelerinde Ekonomik İyileşme ve Gelişme İçin Çatışma Sonrası Sorunlar ve Münasebetler

TitleBatı Balkan Ülkelerinde Ekonomik İyileşme ve Gelişme İçin Çatışma Sonrası Sorunlar ve Münasebetler
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
JournalNew Turkey,
Volumevol. 70
Issue66
Section1157
Pagination1169
Publication Languageeng
AuthorsGanić, M
Secondary AuthorsPajevic, A
Tertiary AuthorsHojkuric, H
ISSN NumberISSN - 1300-4174
KeywordsBatı Balkan, CEFTA 2006, FDI akışı, Ticaret
Abstract

Genel olarak son 15 yılda silahlı çatışmanınmahalli bölgesi Batı Balkanlar’dandemokratik istikrar, ekonomik ve güvenlikşartlarının her birinde yavaş yavaş bir geçiş gözlemlenebilir.Batı Balkan ülkeleri Avrupa perspektifinekendi kesin bağlılıklarını tekrar teyitettirmek için hala ciddi sorunlarla yüzleşiyor.Bölge kapasiteleriyle sağlanan üretim ve ihracatbölgenin ekonomik potansiyelinin altındakalıyor. Bütünüyle bölge ülkeleri yüksek işsizlikoranıyla, geniş çapta gri ekonomisiyle, yabancıyardım ve az gelişmiş piyasa kurumlarına büyükoranda bağlılıklarıyla ekonomik açıdan az gelişmişolarak ele alınır. Bu çalışma son birkaç onyıllık zaman zarfında Batı Balkanların kalkınmasıiçin bölgesel işbirliğinin bazı yönlerini belirlemeyiamaçlar. Ekonomik iyileşmenin ekonomikgelişmeye sıkı sıkıya bağlı olmasındandolayı bölge ülkeleri arasındaki bölgesel işbirliğiningüvence oluşturmada ve son çatışmalarlaortaya çıkan gerilimin üstesinden gelmesineyardımcı olabileceği sonucuna ulaşılabilir.