"Moguci modeli promene visine penzija i efekat na PIO fond".

Title"Moguci modeli promene visine penzija i efekat na PIO fond".
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
Date Published10/2014
JournalEkonomski izazovi. vol.3, no.6, pp.21-37.
Volume3
Issue6
Section21
Type of ArticleOriginal
Publication Languageeng
AuthorsPlojovic, S, Ujkanovic, E, Busatlic, S, Ridic, O
Call NumberUDK: 331.25
Other Numbers336.1.07:364.35(497.11)"2013"
Abstract

U ovom radu autori pokušavaju odrediti moguće pravce promena u cilju usklađivanja radaFonda PIO sa trenutnim prilivima sredstava. Kao osnovu analize autori su uzeli statističkuevidenciju fonda PIO koja je dostupna na internetu, a koja pokazuje podatke za dan12.12.2013. godine. Ovim istraživanjem autori žele pokazati da je korekcijama unutar većformiranih statističkih platnih razreda moguće optimizovati rad fonda na takav način da se neugroze oni penzioneri sa najnižim penzijama.