Pravni i ekonomnski okvir procjene vrijednosti privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine: studij slučaja

TitlePravni i ekonomnski okvir procjene vrijednosti privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine: studij slučaja
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2016
Date PublishedMarch 2016
Conference Name5th PAR International Leadership Conference
Publication Languageeng
AuthorsKikanović, R, Sudžuka, E, Murtić, M
PublisherVisoka škola Par, Opatija
Place PublishedRijeka/Opatija,
Abstract

Rad se bavi analizom pravnog i ekonomskog okvira procjene vrijednosti privrednih društavau Federaciji Bosne i Hercegovine. Izuzetno je značajno postojanje isntitucionaliziranogokvira procjene vrijednosti društava zbog rješavanja spornih odnosa između suvlasnika društava, te kao posljedica toga provođenje statusnih promjena podjele, spajanja ilipripajanja privrednih društava. U radu će biti prezentiran primjer procjene vrijednosti društva zbog spora između suvlasnika kao i osnovne metode procjene koje su koristili ovlašteni procjeniteljiekonomske vrijednosti preduzeća, licencirani u skladu sa novim normativnim okvirom ove djelatosti u Federaciji BiH. Osnovni značaj ove oblasti ogleda seprvenstveno u povećanju stepena pravne sigurnosti uspostavljanja partnerskih odnosa izmeđupartnera/suvlasnika u kreiranju poslovnih planova i politike društava kao i povećanje stepenapouzdanosti u izvršene procjene. Taj cilj se postiže davanjem isključive nadležnosti za vršenje ovih poslova stručnjacima koji imaju obavezu proći kroz stroge edukativne cikluse priprema i testiranja za sticanje zvanja ovlašteni procjeniteljekonomske vrijednosti imovine, obaveza ikapitala pravnih osoba.