PRIVRŽENOST I ŽUDNJA ZA DOMOM KOD INOZEMNIH STUDENATA

TitlePRIVRŽENOST I ŽUDNJA ZA DOMOM KOD INOZEMNIH STUDENATA
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
JournalZBORNIK RADOVA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI
Volume13
Publication Languageeng
AuthorsHasanagic, A
Secondary AuthorsAsici, SBusra
ISSN NumberISSN 1840-4448
Keywordsprivrženost, žudnja za domom
Abstract

Žudnja za domom je osjećanje koje se javlja kod velikog broja studenata koji seodvajaju od doma početkom studija. Poznato je da su osobine ličnosti povezanes prilagodbom na novonastalu situaciju, a kada se govori o odvajanju od doma iadaptaciji na novu sredinu, pretpostavili smo da bi jedan od bitnih faktora mogaobiti stil privrženosti. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti povezanost kvaliteteprivrženosti i žudnje za domom koja se javlja kod inozemnih studenata, kao ipostojanje spolnih razlika, te razlika u dužini boravka u stranoj državi. Uzorak jesačinjavalo 188 studenata (95 djevojaka i 93 mladića) sa Internacionalnog univerzitetau Sarajevu. Primijenjeni instrumenti su Upitnik žudnje za domom (Longo,2010), i Upitnik stilova privrženosti (ASQ) (Van Oudenhoven, Hofstra i Bakker,2003). Rezultati su pokazali da postoji negativna povezanost između žudnje zadomom i sigurne privrženosti, te pozitivna korelacija između žudnje za domomizbjegavajuće i opiruće privrženosti. Spolne razlike pronađene su samo na subskalisigurne privrženosti, a razlike između studenata različitih godina studija nisu sepokazale statistički značajnim.