Razlike u anksioznosti i prokrastinaciji između studenata privatnog i državnog univerziteta

TitleRazlike u anksioznosti i prokrastinaciji između studenata privatnog i državnog univerziteta
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2015
Conference Name22. Dani Ramira i Zorana Bujasa
Publication Languageeng
AuthorsHasanagic, A, Ogulmus, CBusra
EditorPehlic, I
PublisherFilozofski fakultet
Place PublishedZagreb
ISBN Number1849-6946