Şizofreni hastalarının bakım verenlerinde sosyal anksiyete, saldırganlık ve bağlanma stilinin hastalık şiddeti üzerine etkisi

TitleŞizofreni hastalarının bakım verenlerinde sosyal anksiyete, saldırganlık ve bağlanma stilinin hastalık şiddeti üzerine etkisi
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
JournalAnatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi
Volume19
Publication Languageeng
AuthorsAydın, O, Cökmüş, FPoyraz, Balıkçı, K, Aydın, O, Danaci, AEsen