Suptilna persuazivnost filma kroz dobro i zlo

TitleSuptilna persuazivnost filma kroz dobro i zlo
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2017
AuthorsPanjeta, L
MagazineUrban magazine
Issuefebruary
Numberfebruary
Publication Languageeng