Utjecaj traumatskih događaja na razvoj identiteta (Impact of Traumatic Experiences on Identity Development)

TitleUtjecaj traumatskih događaja na razvoj identiteta (Impact of Traumatic Experiences on Identity Development)
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2012
Conference NameNaučno-stručni skup Drugi sarajevski dani psihologije/Second Sarajevo Days of Psychology – scientific conference
Pagination23
Publication Languageeng
AuthorsJeftic, A
PublisherFaculty of Philosophy Sarajevo
Place PublishedFaculty of Philosophy Sarajevo