Značaj razvoja emocionalne pismenosti u predškolskoj dobi (Importance of Emotional Literacy Development in Preschool Age)

Title Značaj razvoja emocionalne pismenosti u predškolskoj dobi (Importance of Emotional Literacy Development in Preschool Age)
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2012
Conference Name Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešċem “Teorija i praksa ranog odgoja” /Scientific conference with international participation – “Theory and Practice of Early Education”
Pagination177
Publication Languageeng
AuthorsJeftic, A
PublisherOdsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici
Place PublishedZenica, Bih
ISBN Number978-9958-697-20-3