IUS Publications

Found 1 results
Filters: Author is Bogicevic, Marija  [Clear All Filters]
2013
M. Bogicevic and Jeftic, A., Ispitivanje razvoja pojma laži kod mladih sa područja Beograda i Sarajeva, Naučni skup: Dani primenjene psihologije u Nišu. IX konferencija sa međunarodnim učešćem. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, p. 104, 2013.